دانلود کتاب های راهنمای گردشگری

شرایط اخذ ویزا شینگن

شرایط اخذ ویزا شینگن - 5.0 out of 5 based on 1 vote

شرایط اخذ ویزا شینگن

شرایط اخذ ویزا شینگن :تمامی مدارک ذکر شده در سایت باید به زبان انگلیسی باشند یا توسط دارالترجمه به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند. ویزا شینگن ۱ ماه اعتبار دارد و ۱۵ روز می توانید در محدوده شینگن اقامت کنید. اخذ ویزا شنگن بیشتر از ۱۵ روزه برای کسانی که تا کنون ویزا شنگن دریافت نکرده اند میسر نیست. اما اخذ ویزای بیشتر از ۱۵ روزه برای کسانی که قبلا حداقل یک ویزا شینگن در پاسپورت خود دارند امکانپذیر خواهد بود. ویزا از طریق کشور . ایتالیا ، آلمان . هلند . اتریش . فرانسه . و ......... اقدام میشود…